Check Availability
starstarstarstar
Complex Cocor
Strada Trandafirilor, Olimp, România 905550

Rezervari: +40758 0467 41

Receptie: +40341 112 500

Spa:

+40341 112 501
info@cocorspa.ro

Rezervări:
rezervari@cocorspahotel.ro

 


Formular de contact


 


 


RECEPȚIE: +40341 112 500
(informații): 0758 0715 98
PROGRAM NON-STOP

Program rezervări


L-V 9:30 – 19:30
S-D 9:30 – 14:30


Tel: 0758 0467 41
E-mail: rezervari@cocorspahotel.ro

Program rezervări


L-V 9:30 – 19:30
S-D 9:30 – 14:30


Tel: 0758 0467 41
E-mail: sales@cocorspahotel.ro

Program rezervări


L-V 9:30 – 19:30
S-D 9:30 – 14:30


Tel: 0758 0467 41
E-mail: dorina.tanase@cocorspahotel.ro


INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

S.C. Cocor Turism S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate furnizate de dumneavoastră prin acest document, respectiv: numele și prenumele, data nașterii, cetățenia, număr telefon, adresă email, semnătură, seria și numărul actului de identitate. .
Datele dumneavoastră sunt necesare având în vedere activitatea societății de prestări servicii hoteliere și de turism.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către: S.C. Cocor Turism S.A. – în atenția dnei. Popa Liliana, la adresa: București, sector 3, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Numărul de înregistrare al Cocor Turism S.A. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal este 8097.© 2020  | Cocor Spa Hotel  All rights reserved.