Check AvailabilityVISION CLUB

starstarstarstar


Începând din anul 2008, COCOR SPA HOTEL oferă oaspeților săi calitatea clubbing-ului în esența cea mai pură prin inaugurarea VISION CLUB.

O investiție considerabilă, VISION CLUB se ridică la nivelul oricărui club celebru, fiind gazdă a numeroase petreceri animate de DJ și dansatori din străinătate:

BASSTONE, MASSIVE, AFFECTA, DJ DOOLS & FANTASY SHOWGIRLS, DJ JERRY ROPERO, DJ CRISTIAN DRAK, DJ MadMILES and WILD CATS SHOW (Cape Town, South Africa), LUXURY DECADENCE & DJ JUANJO MARTIN (IBZ/MADRID), DJ ELIZABETH (Moscow), DJ CARLOS GALLARDO (IBZ, MAD/BCN/PALMĂ), Special Guest LA MENOR.INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

S.C. Cocor Turism S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate furnizate de dumneavoastră prin acest document, respectiv: numele și prenumele, data nașterii, cetățenia, număr telefon, adresă email, semnătură, seria și numărul actului de identitate. .
Datele dumneavoastră sunt necesare având în vedere activitatea societății de prestări servicii hoteliere și de turism.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către: S.C. Cocor Turism S.A. – în atenția dnei. Popa Liliana, la adresa: București, sector 3, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Numărul de înregistrare al Cocor Turism S.A. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal este 8097.© 2023  | Cocor Spa Hotel  All rights reserved.